In Memoriam

R.I.P. Haagse Fred
01-03-1961 / 28-03-2017
Fred je was een biker van de oude stempel, jouw verhalen over wat je allemaal uitgehaald had vroegah waren onnavolgbaar.
Je had de gave om mensen te verbinden en te helpen waar nodig.
Je reed graag en zo vaak je kon, het liefst op je chopper.
We hebben memorabele roadtrips gemaakt en menig goed feest gehad.
Fred we zullen je moeten missen, maar de herinnering blijft.!!
See you in Rogue heaven Fred
RMCF !!!
R.I.P Haagse Fred
01-03-1960/28-03-2017
Fred you were an old school biker, your stories about your’e adventures in the past were inmitable.
Your were the type of brother who helped his brothers where ever he could and who connected peole.
You rode whenever you could and especially on your chopper.
We made different memorable roadtrips, and had many party.
Fred we have to miss you, but the memory stays !!
See you in Rogue heaven Fred !!
RMCF !!!

BLUT

6-3-’66 / 15-1-’88

Blut, jij kwam bij de club in 1985.
In die tijd hielden we ervan te schoppen tegen de maatschappij wanneer we maar konden.
Op dat vlak was jij de nummer één.
Je was een feestbeest die ons aan het lachen maken tot we erbij neervielen em je was een succes bij de vrouwen.
Een ‘womaniser’ zoals ze dat ook zo mooi noemen in het Engels.

Je bezat en bouwde een Harley op zeer jongen leeftijd maar bovenal was je een jongen met leiderschap kwaliteiten.
Je wist precies wat je wilde wat betreft de club en kreeg het voorelkaar anderen te overtuigen jouw inzichten te delen.
Je was een member die er altijd was en verwachtte van anderen dat zij er ook altijd zouden zijn.

Blut: ride free.

Zie je in Roques Heaven. RMCFBlut

In memory of Blut

6-3-’66 / 15-1-’88

Blut, you joined the club in 1985.
In those days we loved to kick against society whenever we could.
In that field you were the number one.
You were a party animal who could make us laugh our asses off and you were a successfull womaniser.

You owned and built a Harley at a very young age but foremost you were a guy with leader qualities. You knew exactly what you wanted clubwise and managed to convince other members to share your views. You were a member who was always present and expected others to be there as well.

Blut: ride free.

See you in Rogues Heaven. RMCF

 

SCHWEIK

12 april, 2002

Schweik, jij kwam bij de club in 1979.
Je was een echte Rogue, bouwde vele choppers en hebt daar heel wat kilometers mee gereden.
Je was een avonturier en hield van het goede leven.
Altijd op zoek naar het beste.
Schweik, jij en je vrouw Edith deden waar anderen alleen maar van durfden te dromen.
Zoals reizen door de USA op een Harley, kerstbomen verkopen in Californie om weer benzine te kunnen kopen.

De meeste mensen zagen je graag komen, je was altijd behulpzaam om ze van hun biervoorraad af te helpen en zat nooit verlegen om een goed verhaal.

Reizen was je grootste passie, je ging de hele wereld over en bezocht veel bikerclubs.

Je andere passie was dragracing, helemaal op eigen kracht werd je Nederlands kampioen.

Je was nooit bang om een nieuw avontuur aan te gaan.
Je deed het gewoon en waren er problemen dan loste je die wel op.schweik

Schweik je optimisme en manier waarop je in het leven stond maakt je iemand die we niet snel zullen vergeten.
Je zult in voor altijd in onze harten en herinneringen zijn.

Schweik: ride free,

zie je in Rogues Heaven. RMCF

In memory of Schweik

april 12th, 2002

Schweik you joined the club in 1979.
You were a true Rogue, built many choppers and did a lot of miles on them.
You were an adventurer and a lover of the good life.
Always seeking for the best. Schweik, both you and your wife Edith did what others only could dream about. Things like traveling around in the USA on a Harley selling christmas trees in California to save up for gas.

Most people liked to see you come, you were always willing to help them to get rid of their beer stash and never short of a good story to tell.

Travelling was one or your greatest passions, you went all over the world and visited many bikerclubs.

Your other big passion was dragracing. You became Dutch champion all by yourself.

You were never afraid to start a new adventure. You just did it and solved the problems along the way.

Schweik your optimism and outlook on life made you into someone who will not soon be forgotten. You will stay in our hearts and memories forever.

Schweik: ride free.

See you in Rogues Heaven. RMCF

 

MANNY

29 augustus, 2004

Manny jij kwam in 1994 bij de club.
Jij had het ervoor over om je land te verlaten om een nieuw leven te beginnen en aspirant member bij ons te worden, uiteindelijk werd je een volledig member.

Door dit te doen heb je laten zien dat je een ware Rogues spirit hebt.
Je hebt altijd laten zien dat je een ware broeder bent.

Je was zo’n jongen die beloofde een helpende hand uit te steken en dat deed je ook.
En niet één keer maar altijd!
Je was zeker een jongen met zijn hart op de goede plaats.

Je had jouw manier van met vrouwen omgaan en daar hielden ze van.
Je wist hoe je ze kon vermaken en ze aan het lachen kon krijgen.
Dat zal gemist worden Manny.

Manny je was een fijne jongen en je zult altijd in onze herinneringen blijven.manny

Manny: ride free.

Zie je in Rogues Heaven. RMCF

In memory of Manny

august 29th, 2004

Manny you joined the club in 1994.
You were willing to leave your country to start a new life by prospecting for us and finally made it to full member.
By doing this you showed to have the real Rogues spirit.
You have always shown to be a true brother.

You were the kind of guy that promised to give a helping hand, and you really did.
Not just once but always!
You were definitely a guy with his heart in the right place.

You had your ways with women and they liked that.
You knew how to entertain them and to make them laugh.
It shall be missed by many.

Manny you were the nice guy and that shall always be remembered

Manny: ride free.

See you in Rogues Heaven. RMCF

 

 

 Comments are closed.